9/12/2022

Kabar Kenabian Rasulullah SAW di Dalam Kitab Taurat.

APERO FUBLIC.- Kabar akan datangnya seorang nabi akhir zaman telah sejak masa yang lampau, yaitu pada masa Nabi Musa (as). Kabar tersebut diterima oleh Nabi Musa yang melalui firman Allah SWT, yang kemudian tercatat di dalam kitab Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan pada Nabi Musa (as) untuk umatnya.

Nama lain dari Taurat adalah lima kitab Musa. Yaitu Keluaran, Kejadian, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Menurut kepercayaan umat Yahudi seluruh isi kitab diturunkan oleh Allah pada Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Dalam bahasa Yunani istilah Taurat yaitu, pantateukh. Berikut ini, tentang kabar akan datangnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat.

“Lalu berkatalah tuhan kepadaku (Musa): …..Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka (yaitu keturunan Ismail), seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Aku tuntut pertanggungjawaban. (Ulangan, 18:18-19).

Kemudian ayat ketiga dari Taurat:

“Musa berkata: ‘Ya Tuhanku, Aku telah menemukan dalam Taurat suatu kaum sebagai suatu kaum terbaik dari seluruh kaum, yang akan diangkat untuk kemaslahatan umat manusia; mereka menyeru pada kebaikan dan melarang pada kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah. Jadikan mereka kaum-Ku!. Allah berfirman: ‘Itu adalah kaum Muhammad.” (Ali al-Qari, ibid. 1:746).

Hal demikian sangat jelas menggambarkan kaum Muslimin. Dimana hanya umat Islam yang dikenal sebagai rahmatan bagi seluru alam dan menegakkan amar makruf nahi munkar. Sebagai catatan didalam kitab-kitab tersebut nama Muhammad tertulis dalam bahasa Syria, seperti: Mushaffah, Munhamanna, Himyata. Nama Muhammad dengan jelas disebut hanya di beberapa bagian, namun orang-orang Yahudi yang dengki mengubah acuan-acuan ayat dan nama yang mengarah ke Nabi Muhammad SAW.

Disusun: Tim Apero Fublic
Editor. Desti, S.Sos.
Tatagambar. Dadang Saputra.

Sy. Apero Fublic

0 komentar:

Post a Comment