2/22/2021

Perbedaan Abu Jahal dan Abu Lahab

Apero Fublic.- Banyak diantara kita tidak dapat membedakan antara Abu Jahal dan Abu Lahab. Sebagian besar kita kaum muslimin menganggap sama, atau satu orang. Abu Jahal julukannya dan Abu Lahab adalah namanya. Yang paling jelas diantara kita, kalau Abu Jahal dan Abu Lahab adalah orang Quraisyi yang sangat membenci Islam dan memusuhi Rasulullah SAW. Bagi kamu yang belum tahu perbedaan Abu Jahal dan Abu Lahab ikuti tulisan berikut ini.

Abu Jahal memiliki nama asli ‘Arm bin Hisyam al-Makhzumi. Orang inilah yang dimaksud Rasulullah SAW sebagai Fir’aunnya umat ini. Dia adalah pemimpin klan Quraisyi menggantikan Abdul Mutthalib paman Nabi sebagai pemimpin kaum Quraisyi setelah paman Nabi wafat. Abu Jahal inilah yang dimaksudkan dalam sabda atau doa Rasulullah, berbunyi:

Ya, Allah muliahkanlah Islam dengan salah satu dari dua lelaki yang paling engkau cintai ‘Arm bin Hisyam atau Umar bin Khatab Radhiyallahu ‘anhu.” Allah mengabulkannya, dan yang diberi hidayah adalah Umar bin Khatab.

Abu Jalah atau Arm bin Hisyam dan paman Nabi Abu Lahab sama-sama pemimpin kaum Quraisy. Namun kharisma Abu Jahal lebih kuat dari paman nabi, Abu Lahab. Abu Jahal paman dari Khalid bin Walid, R.a. Abu Jahal berasal dari bani Makhzum. Paman dari Umul mukminin, istri Rasulullah yang bernama Maimunah.

Sedangkan Abu Lahab memiliki nama asli Abdul ‘Uzza bin Abdul Mutthalib paman kandung Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa salam. Abu lahab lah yang dimaksud dalam firman Allah SWT. Abu Lahab berasal dari bani Abdul Manaf. Pada intinya Abu Lahab dan Abu Jahal sama-sama memusuhi Rasulullah dan keduanya masih dalam keluarga besar Rasulullah (Quraisyi).

Abu Lahab atau Abdul ‘Uzza yang dimaksud firman Allah dalam sura QS. Al-Lahab, berjumlah lima ayat yang diawali dengan, “Tab bat yadaa abii Lahabinw-wa tabb. Maa aghna ‘anhu maaluhu wama kasab. Sa yas laa naran zaata lahab. Wam ra-atuh hamma latal-hatab. Fii jiidiha hab lum mim-masad.

Nama-nama paman Babi Muhammad SAW.
1.Haris (paman tertua)
2.Abu Thalib
3.Zubair
4.Hamzah
5.Abu Lahab atau Abdul ‘Uzza
6.Ghaidaq
7.Muqawwam
8.Dhirar
9.Abbas
10.Qusam
11.Abdul Ka’bah
12.Hajal atau Mughirah.

Oleh. Tim Apero Fublic.
Editor. Selita, S.Sos.
Tatafoto. Dadang Saputra
Palembang, 23 Fubruari 2020.
 
Sy. Apero Fublic

0 komentar:

Post a Comment